La contaminació de l’aire és el major risc per a la salut ambiental d’Europa, causant malalties cardiovasculars i respiratòries que condueixen a la pèrdua d’anys de vida saludables i, en els casos més greus, a morts prematures. L’Agència Europea del Medi Ambient ha publicat l’actualització de l’estat de les concentracions de contaminants a l’aire ambient el 2020 i el 2021 per contaminant, tant en relació amb els estàndards de qualitat de l’aire de la UE com amb les noves directrius de l’OMS, actualitzats el 2021. L’avaluació mostra que les superacions dels estàndards de qualitat de l’aire són habituals a tota la UE, amb concentracions molt per sobre de les últimes recomanacions de l’OMS. No obstant això, el 2020, les mesures de confinament adoptades per minimitzar la propagació de la COVID-19 van tenir un impacte temporal en les emissions de contaminació atmosfèrica del transport per carretera i van provocar una millora de la qualitat de l’aire.

Malgrat una caiguda notable de la contaminació atmosfèrica del transport per carretera l’any 2020 a causa de les mesures de bloqueig de la COVID-19, els incompliments dels estàndards europeus de qualitat de l’aire segueixen sent un fet comú a la Unió Europea (UE), segons la nota informativa de l’Agència Europea del Medi Ambient: “L’estat de la qualitat de l’aire d’Europa 2022”.

La sessió informativa de l’AEMA presenta les últimes dades oficials per al 2020, més dades provisionals per al 2021, sobre les concentracions de contaminants atmosfèrics clau mesurades en més de 4.500 estacions de control de 37 països europeus. L’anàlisi se centra en els contaminants més nocius per a la salut humana, incloses les partícules (PM2,5, PM10), el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó (O3) i el benzo[a]pirè, i avalua les concentracions en funció dels estàndards de qualitat de l’aire de la UE i les noves directrius de qualitat de l’aire de l’OMS. (enllaç a l’informe web).

Experts de 4sfera són uns dels autors principals, conjuntament amb experts de la AEMA i de NILU, de l’anàlisi que posa de manifest aquells contaminants que es consideren més nocius per a la salut humana i el medi ambient o que superen amb més freqüència els estàndards màxims de qualitat de l’aire de la UE i els nous nivells de les directrius de l’OMS. L’anàlisi de les dades validades de 2020 inclou mapes i diagrames de caixa, mentre que l’anàlisi de les dades provisionals de 2021 inclou només mapes. Les dades validades de 2020 estaran disponibles a finals d’any i es presentaran a l’informe de qualitat de l’aire de 2022. Les llistes de països que van enviar dades per al 2020 i per al 2021, informació addicional i anàlisis addicionals es poden trobar als informes Eionet ETC/HE 2021/2 i ETC/HE 2022/3, elaborats pel Centre Temàtic Europeu sobre Salut Humana i Medi Ambient (ETC/HE) i l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA).