BENVINGUTS

MILLOREM LA QUALITAT DE L’AIRE, JUNTS HO ACONSEGUIREM

Consultoria

 

El nostre experimentat equip ofereix serveis de consultoria en matèria de qualitat de l’aire, contaminació de l’aire i canvi climàtic. Oferim una àmplia varietat de solucions als governs, autoritats regionals i locals, organitzacions i agències europees.

Salut pública

La contaminació atmosfèrica és un problema de salut pública. En els darrers anys, la majoria de la població europea que viu a les zones urbanes ha respirat aire contaminat, que supera els valors límit recomanats per les directives europees i l’Organització Mundial de la Salut. S’estima que l’exposició a una mala qualitat de l’aire causarà unes 400.000 morts prematures a l’any a Europa (EEE, 2020).

Aplicacions Mòbils

Meng Loft és una aplicació desenvolupada per 4sfera Innova per al Govern de Luxembourg per donar informació en temps real de la qualitat de l’aire.

  • Aplicació gratuïta per a telèfons intel·ligents
  • Metodologies i recursos innovadors per donar fàcil accès a la informació

Mesures ambientals

Realitzem mesures de qualitat de l’aire per controlar i analitzar la contaminació de l’aire en interiors i exteriors. Oferim solucions realistes i fonamentades científicament.

Som un membre actiu del Comitè Europeu de Normalització per a la Mesura de la Qualitat de l’Aire. Actualment, es redacta una guia estàndard per a mostrejadors passius, així com la verificació / validació de diferents sensors electrònics de mitjà.

4sfera is an official distributor of passive dosimeters in southern Europe

Interpretació i anàlisi de dades

“És tan important disposar d’equips per mesurar la qualitat de l’aire com validar i interpretar les dades que ens proporcionen aquests equips”.

4sfera està especialitzada en l’anàlisi i la interpretació de dades ambientals. Apliquem diferents tècniques per aprofundir en el coneixement mediambiental. Fent ús de dades oficials de qualitat de l’aire (AQ), dades de sensors, programari de modelatge i altres fonts d’informació, realitzem avaluacions per a avaluacions locals, regionals i / o europees…

Canvi climàtic

La contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic estan relacionats. Diversos contaminants atmosfèrics també són forçadors del clima, que poden tenir un impacte potencial sobre el clima i l’alerta global a curt termini. Com que els gasos d’efecte hivernacle i els contaminants atmosfèrics comparteixen les mateixes fonts d’emissions, els beneficis poden derivar-se de la limitació d’unes o altres emissions.

L’impacte del canvi climàtic en altres contaminants de l’aire, com ara les partícules, és menys segur. La resposta del PM al canvi climàtic és més complicada que la de l’ozó a causa de la diversitat dels components del PM.

ACTUALITAT

GreenScent – Smart Citizen Education for a Green Future

GreenScent – Smart Citizen Education for a Green Future

El projecte, GreenScent – ​​Smart Citizen Education for a Green Future – té com a objectiu canviar els comportaments dels ciutadans i permetre que siguin els qui actuïn per implementar les polítiques de la Comissió Europea en el context del Green Deal.

read more

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

13 + 3 =

* L’informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer de el qual és responsable 4Sfera Innova SL , amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pogués ser del seu interès. 4Sfera Innova SL es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. L’interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’acceptació d’aquesta clàusula o l’enviament d’aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça 4Sfera Innova, Carrer Maluquer Salvador, 2, 17002 Girona  T.+34 679 38 01 01 i email: info@4sfera.com