CONSULTORIA

Estem davant de grans reptes ambientals, tant a nivell global com local. Es requereixen accions i solucions efectives per mitigar l’impacte sobre el medi ambient. L’assessorament expert és fonamental per a la bona gestió dels problemes actuals de qualitat de l’aire. Els efectes i els costos de la contaminació atmosfèrica han portat les organitzacions internacionals, les autoritats nacionals i locals, la indústria i les ONG a prendre mesures.

El nostre experimentat equip ofereix serveis de consultoria en matèria de qualitat de l’aire, contaminació de l’aire i canvi climàtic. Oferim una àmplia varietat de solucions als governs, autoritats regionals i locals, organitzacions i agències europees.

Els nostres experts ofereixen suport i assessorament reals sobre una àmplia gamma de problemes. El nostre objectiu és proporcionar solucions reals per resoldre reptes locals i globals i complir amb la normativa vigent i altres.

SUPORT A L’AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDI AMBIENT (EEA)

L’equip dóna suport a l’EEA en el camp de la qualitat de l’aire, la contaminació de l’aire i la mitigació del canvi climàtic a través del Centre europeu de temes sobre contaminació atmosfèrica, transport, soroll i contaminació industrial (ETC / ATNI). Treballant estretament amb l’EEA, proporciona gestió i suport tècnic en diverses tasques relacionades amb les dades de qualitat de l’aire a Europa, incloses la gestió de dades, l’intercanvi / comunicació de dades, l’anàlisi i la interpretació de dades …

Amb la nova directiva de la UE sobre qualitat de l’aire (Directiva 2008/50 / CE), la implementació de les noves mesures de comunicació de dades (Implementing Dispositions for Reporting – IPR) van ser el punt de partida de la transició dels antics mecanismes d’informació de la informació sobre la qualitat de l’aire a un actualitzat, modernitzat i electrònic per a la presentació de dades oficials i l’intercanvi de dades.

Més informació

Els aspectes clau del nostre suport són:

 • Implementació de l’intercanvi de dades de qualitat de l’aire impulsat per INSPIRE
 • Comprovació del compliment dels lliuraments oficials de caixes aèries segons la legislació de la UE
 • Gestió del Portal Europeu de Qualitat de l’Aire
 • Tallers de planificació i execució
 • Desenvolupament i consolidació de l’intercanvi de dades de qualitat de l’aire
 • Gestió de proveïdors de dades a tot Europa de dades actualitzades
 • Comunicació estreta amb els temàtics de l’EEE i els responsables de TI
 • Desenvolupament i manteniment de controls de qualitat per al lliurament de dades
 • Eines de visualització de dades de qualitat de l’aire
 • Donar suport al desenvolupament de l’índex europeu de qualitat de l’aire

4sfera continua proporcionant ajuda a l’EEE en la modernització i racionalització dels sistemes d’intercanvi de dades que contribueix a la creació i funcionament d’un mecanisme per compartir informació amb el suport dels estats membres i dels països EIONET, d’acord amb els principis SEIS i la Directiva INSPIRE.

IMPLEMENTACIÓ LEGISLACIÓ LOCAL/NACIONAL

Les polítiques ambientals son essencials per millorar el medi ambient i disminuir l’impacte de l’activitat humana al nostre entorn i a nosaltres mateixos. L’elaboració de legislació Ambiental i la seva implementació son claus.

Actualment, la Directiva de qualitat de l’aire del 2008 (2008/50/EC) està en procés de revisió i 4sfera està activament col·laborant amb la Agencia Europea del Medi Ambient i Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, en alguns aspectes de la nova directiva de qualitat de l’aire.

4sfera va participa en l’elaboració de la Decisió 2011/850/EU en relació amb l’intercanvi recíproc d’informació sobre qualitat de l’aire ambient, essencial per l’intercanvi de dades entre Estats Membres i la Comissió Europea.

Durant els últims anys hem assessorat a estats membres, estats EEA i països del Balcans en la implementació de la Decisió i la Directiva 2008/50/EC sobre qualitat de l’aire. A nivell nacional, hem donat suport a diferents comunitats autònomes en la interpretació i implementació del Real Decreto 102/2011 de qualitat de l’aire.

DESENVOLUPAMENT DE GUIES TÈCNIQUES

Gestionem diferents projectes on la redacció de guies i documents és fonamental. Al llarg dels anys, hem estat l’autor, coautor o col·laborador de diversos documents i informes clau sobre avaluació, anàlisi i informes de la qualitat de l’aire.

En les darreres 3 edicions, l’equip de 4sfera ha contribuït i escrit les parts inicials de l’informe de qualitat de l’aire de l’Agència Europea de Medi Ambient com a part de l’ETC / ATNI. L’últim informe publicat és “Informe sobre la qualitat de l’aire a Europa – 2020”.

L’equip ha desenvolupat diferents informes semiautomàtics sobre dades, qualitat de les dades i anàlisi de dades juntament amb l’Agència Europea de Medi Ambient. Es publicaran a https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/

El 2011, després de la publicació de la Decisió 2011/850 / UE que especifica les normes per a l’intercanvi de dades entre els estats membres i la Comissió Europea, es van redactar guies específiques per a l’intercanvi de dades. L’equip de 4sfera sota ETC / ACM (seguit d’ETC / ATNI) va ser el principal autor. Aquestes guies molt extenses inclouen resums i informació molt específica per als informadors de dades.

MOSTREIG

Realitzem mesures de qualitat de l’aire per controlar i analitzar la contaminació de l’aire en interiors i exteriors. Oferim solucions realistes i fonamentades científicament.

L’equip aporta anys d’experiència en la creació de xarxes de qualitat de l’aire, incloses estacions oficials de control de la qualitat de l’aire, mostrejadors passius i sensors de baix / mitjà cost. La supervisió es pot configurar sola o complementar les xarxes existents. Es dóna suport a estudis epidemiològics i assajos d’exposició personal.

ESTUDIS AMB PASSIUS

El nostre equip és expert en l’ús i implementació de sensors per mesurar la qualitat de l’aire. Tenim una gran experiència en la creació i gestió d’estudis amb mostrejadors passius a tot Europa per donar suport a xarxes automàtiques pertanyents a xarxes governamentals com a municipis i governs. La planificació i control de qualitat adequats són claus per obtenir estudis amb èxit i significatius.

4sfera és membre actiu del CEN/TC264/Grup de treball 11 sobre l’us de Mostrejadors difusius per a la determinació de gasos i vapors.

DISTRIBUCIÓ PASSIUS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CREACIÓ XARXES FIXES

La Directiva CAFE estableix normes específiques per al control de la qualitat de l’aire. Tenim experiència en la creació de noves xarxes de seguiment i en la revisió, avaluació i optimització de xarxes existents.

Hem realitzat estudis d’avaluació preliminars a nivell nacional i regional. Aquests estableixen els requisits mínims de vigilància per a tots els contaminants. Aquests són necessaris quan es configura una xarxa de monitorització per garantir el compliment total amb la legislació vigent. En xarxes existents, es realitza una avaluació de les xarxes per garantir el seu compliment i investigar l’optimització de la xarxa.

A part dels requisits generals de la xarxa, els criteris d’assentament per a l’estació de monitorització són crucials. Tenim experiència en la ubicació correcta dels punts de mostreig tenint en compte criteris de localització a macro i microescala.

ESTUDI IMPACTE OLORS

La molèstia de l’olor de les activitats industrials és un problema recurrent a la nostra societat. No sempre és fàcil controlar les molèsties d’olors. 4sfera pot ajudar les autoritats locals a controlar les activitats que generen olors i a garantir que els nivells de qualitat de l’aire ambient estiguin dins dels estàndards legislatius.

4sfera ajuda els municipis a controlar els nivells de qualitat de l’aire dels seus municipis. 4sfera ha realitzat diferents estudis de seguiment a les zones per avaluar els nivells de qualitat de l’aire a diferents indrets. Es poden establir xarxes de monitorització per controlar els nivells de diferents contaminants en diferents llocs. Aquests contaminants es mesuren mitjançant dispositius que controlen els VOC totals, H2S i partícules. Juntament amb les dades meteorològiques, l’expert de 4sfera pot fer una valoració completa de la situació.

GESTIÓ I VALIDACIÓ DE DADES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALIDACIÓ SENSORS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METEO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TECNOLOGIES DE L’INFORMACIÓ (IT)

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MÒBILS

4sfera ha desenvolupat diversos sistemes d’informació fàcils i intuïtius per proporcionar informació sobre la qualitat de l’aire al públic i informar de les concentracions (nivells) als receptors sensibles. La tecnologia de telèfons intel·ligents ofereix noves possibilitats i amplia els horitzons, cosa que permet arribar als usuaris de manera més local i local.

Oferim una solució optimitzada gràcies a una gestió eficient del coneixement i una aplicació innovadora de tecnologies de la informació d’última generació.

Més informació

Som conscients de les necessitats i requisits actuals per informar de la concentració de contaminants a l’aire ambient. S’han de proporcionar al públic i a les organitzacions adequades, com ara organitzacions ecologistes, organitzacions de consumidors, organitzacions que representen els interessos de poblacions sensibles i altres organismes sanitaris pertinents. Per tant, ens agradaria oferir la nostra experiència en el camp.

Les aplicacions mòbils (Apps) ajuden a proporcionar informació ambiental als usuaris d’una manera fàcil i fàcil d’utilitzar. Les aplicacions utilitzen un mètode de comunicació directe i personalitzat que optimitza la informació sobre la qualitat de l’aire.

Des del punt de vista de l’usuari, les aplicacions poden proporcionar:

 • Informació actualitzada sobre la qualitat de l’aire basada en la geolocalització
 • Possibilitat de compartir informació a les xarxes socials
 • Gestió de notificacions segons les necessitats dels usuaris

Com a administradors (client), el servei ajuda a:

 • Proporcionar informació sobre la qualitat de l’aire als ciutadans.
 • Difusió d’alertes de contaminació
 • Millor coneixement de l’usuari i del tipus d’informació consultada
 • Optimitzar els requisits d’informació

Cada aplicació es desenvolupa segons les necessitats del client, però algunes de les funcions bàsiques poden incloure:

 • Mapa de la qualitat de l’aire actual.
 • Mapa de previsió de contaminació.
 • Emetre informació individual.
 • Llista resum de les estacions
 • Servei de notificació d’usuaris
 • Compartir informació a les xarxes socials.
 • Informació general sobre la qualitat de l’aire, els principals contaminants, la xarxa de control, etc.

 El sistema està dissenyat i desenvolupat de manera modular, proporcionant una manera fàcil d’ampliar les funcionalitats en versions posteriors. A més, si cal, el disseny s’adapta a l’estil o a les necessitats del client.

DESENVOLUPAMENT WEBS TEMÀTIQUES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE SISTEMES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ ETL

En l’àmbit ambiental, l’intercanvi de dades eficient i puntual és clau. 4sfera desenvolupa i manté eines per ajudar en la gestió i transformació de dades.

Des de l’aplicació de la Decisió 2011/850/UE, hem desenvolupat diverses eines ETL tan a nivell Europeu com nacional per acomodar nous mecanismes d’intercanvi de dades (alguns segons INSPIRE). 4sfera ha gestionat i assistit a la implantació d’un nou sistema d’e-Reporting per informar la informació sobre la qualitat de l’aire d’acord amb la Decisió. Un bon exemple és el desenvolupament fet amb el Govern de Luxemburg.

En col·laboració amb NILU, 4sfera ha desenvolupat una eina utilitzada pels països dels Balcans Occidentals i alguns països de la regió ENI com Geòrgia i Ucraïna, per gestionar, validar i informar dades de qualitat de l’aire, tant en temps gairebé real com dades històriques.

ANÀLISI DE DADES

PREDICCIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE

La previsió de la qualitat de l’aire és molt important en la gestió ambiental a nivell local, regional, nacional i internacional.

La previsió és un camp molt complex on és important comptar amb professionals amb experiència. L’ús de models de predicció de la qualitat de l’aire, predicció meteorològica, anàlisi detallada de la qualitat de l’aire recent, imatges de satèl·lit, etc… també són essencials per fer una bona previsió.

Durant els episodis de contaminació, la previsió i la predicció immediata són essencials per entendre com estan canviant els nivells de qualitat de l’aire. Tanmateix, també és essencial una anàlisi més detallada dels episodis per entendre millor l’abast i l’impacte potencial sobre la població.

ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE DADES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GESTIÓ I VALIDACIÓ DE DADES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx