TECNOLOGIES DE L’INFORMACIÓ (IT)

4sfera ha desenvolupat diversos sistemes d’informació fàcils i intuïtius per portar informació sobre la qualitat de l’aire al públic i informar de concentracions (nivells) als receptors sensibles. La tecnologia dels telèfons intel·ligents ofereix noves possibilitats i amplia els horitzons, fent possible arribar més i més localment als usuaris.

Oferim una solució optimitzada gràcies a una gestió eficient del coneixement i una aplicació innovadora de les tecnologies de la informació d’última generació.

Desenvolupament d’aplicacions mòbils

4sfera ha desenvolupat diversos sistemes d’informació fàcils i intuïtius per proporcionar informació sobre la qualitat de l’aire al públic i informar de les concentracions (nivells) als receptors sensibles. La tecnologia de telèfons intel·ligents ofereix noves possibilitats i amplia els horitzons, cosa que permet arribar als usuaris de manera més local i local.

Oferim una solució optimitzada gràcies a una gestió eficient del coneixement i una aplicació innovadora de tecnologies de la informació d’última generació.

Més informació

Som conscients de les necessitats i requisits actuals per informar de la concentració de contaminants a l’aire ambient. S’han de proporcionar al públic i a les organitzacions adequades, com ara organitzacions ecologistes, organitzacions de consumidors, organitzacions que representen els interessos de poblacions sensibles i altres organismes sanitaris pertinents. Per tant, ens agradaria oferir la nostra experiència en el camp.

Les aplicacions mòbils (Apps) ajuden a proporcionar informació ambiental als usuaris d’una manera fàcil i fàcil d’utilitzar. Les aplicacions utilitzen un mètode de comunicació directe i personalitzat que optimitza la informació sobre la qualitat de l’aire.

Des del punt de vista de l’usuari, les aplicacions poden proporcionar:

 • Informació actualitzada sobre la qualitat de l’aire basada en la geolocalització
 • Possibilitat de compartir informació a les xarxes socials
 • Gestió de notificacions segons les necessitats dels usuaris

Com a administradors (client), el servei ajuda a:

 • Proporcionar informació sobre la qualitat de l’aire als ciutadans.
 • Difusió d’alertes de contaminació
 • Millor coneixement de l’usuari i del tipus d’informació consultada
 • Optimitzar els requisits d’informació

Cada aplicació es desenvolupa segons les necessitats del client, però algunes de les funcions bàsiques poden incloure:

 • Mapa de la qualitat de l’aire actual.
 • Mapa de previsió de contaminació.
 • Emetre informació individual.
 • Llista resum de les estacions
 • Servei de notificació d’usuaris
 • Compartir informació a les xarxes socials.
 • Informació general sobre la qualitat de l’aire, els principals contaminants, la xarxa de control, etc.

 El sistema està dissenyat i desenvolupat de manera modular, proporcionant una manera fàcil d’ampliar les funcionalitats en versions posteriors. A més, si cal, el disseny s’adapta a l’estil o a les necessitats del client.

Desenvolupament webs temàtiques

Una part molt important del treball relacionat amb el medi ambient és la difusió d’informació tant tècnica com pública.

En aquest aspecte 4sfera ha creat i gestiona les pàgines webs del Govern d’Aragó i del Govern d’Andorra per a la difusió de dades de qualitat de l’aire. En els dos portals hi ha disponibles dades en temps real que informen dels nivells actuals, dades històriques i informació de les xarxes de seguiment dels governs respectius.

Aprofitant els nous canals de comunicació a través de les xarxes socials, 4sfera ha creat per al Govern d’Andorra canals per difondre informació sobre la qualitat de l’aire a través de Facebook i Twitter.

Desenvolupament i manteniment d’aplicacions ETL 

En l’àmbit ambiental, l’intercanvi de dades eficient i puntual és clau. 4sfera desenvolupa i manté eines per ajudar en la gestió i transformació de dades.

Des de l’aplicació de la Decisió 2011/850/UE, hem desenvolupat diverses eines ETL tan a nivell Europeu com nacional per acomodar nous mecanismes d’intercanvi de dades (alguns segons INSPIRE). 4sfera ha gestionat i assistit a la implantació d’un nou sistema d’e-Reporting per informar la informació sobre la qualitat de l’aire d’acord amb la Decisió. Un bon exemple és el desenvolupament fet amb el Govern de Luxemburg.

En col·laboració amb NILU, 4sfera ha desenvolupat una eina utilitzada pels països dels Balcans Occidentals i alguns països de la regió ENI com Geòrgia i Ucraïna, per gestionar, validar i informar dades de qualitat de l’aire, tant en temps gairebé real com dades històriques.