L’Ajuntament de Reus encarrega a la consultora ambiental 4sfera Innova (4sfera) un estudi per l’avaluació de la qualitat de l’aire al municipi de Reus. Les concentracions de NO2 s’han mesura mitjançant dosímetres passius durant 1 període de 4 setmanes (del 20/10/2021 al 17/11/2021).

Els punts de mesura es localitzaran en zones amb més influència del trànsit i en zones amb menys influència (fons), per tal de tenir una imatge representativa de tota la ciutat i ser capaços d’aconseguir un plànol de concentracions de NO2.  Es consideren punts de trànsit aquells que estan ubicats a menys de 10 metres d’una via per on circulen vehicles motoritzats. Els punts de fons urbà són aquells situats a més de 25 metres d’una via per on circulen vehicles motoritzats (poden ser parcs, places, zones de verd o carrers per vianants). En el següent mapa es mostren els 25 punts repartits a diferents zones de la ciutat, són punts orientatius i preliminars, ja que els punts definitius es decidiran in situ al llarg de la seva col·locació.

Els dosímetres passius estan considerats un mètode indicatiu, per tant les dades que s’obtenen no són de referència però tenen una garantia de qualitat que permet comparar els resultats amb la legislació de referència. En el cas de NO2, la legislació de referència (Directiva 2008/50/CE) estableix que la mitjana anual no pot superar els 40 µg/m3.

Informació de l’estudi a diferents mitjans de comunicació:

  • El telenotícies comarques de TV3 va fer un seguiment de la notícia. Podeu accedir a la notícia al següent enllaç de TV3 a la carta.
  • Reus digital: “Col·loquen sensors en diversos indrets de Reus per mesurar la qualitat de l’aire” – enllaç a la notícia.
  • Canal Reus TV: “Reus arrenca el seu primer estudi sobre la qualitat de l’aire” – enllaç.
  • Nota de premsa de l’Ajuntament de Reus.