MOSTREIG

Realitzem mesures de qualitat de l’aire per controlar i analitzar la contaminació de l’aire en interiors i exteriors. Oferim solucions realistes i fonamentades científicament.

L’equip aporta anys d’experiència en la creació de xarxes de qualitat de l’aire, incloses estacions oficials de control de la qualitat de l’aire, mostrejadors passius i sensors de baix / mitjà cost. La supervisió es pot configurar sola o complementar les xarxes existents. Es dóna suport a estudis epidemiològics i assajos d’exposició personal.

Estudi amb passius

El nostre equip és expert en l’ús i implementació de sensors per mesurar la qualitat de l’aire. Tenim una gran experiència en la creació i gestió d’estudis amb mostrejadors passius a tot Europa per donar suport a xarxes automàtiques pertanyents a xarxes governamentals com a municipis i governs. La planificació i control de qualitat adequats són claus per obtenir estudis amb èxit i significatius.

4sfera és membre actiu del CEN/TC264/Grup11 sobre qualitat de l’aire ambiental – Mostrejadors difusius per a la determinació de gasos i vapors.

Distribució de passius

 

Som distribuïdors de dosímetres passius al sud d’Europa, incloent Espanya, Andorra i Itàlia.

Benefici per als nostres clients:

  • Proximitat amb els nostres clients
  • Resposta ràpida i ajustada a les necessitats dels nostres clients
  • Millor i més ràpida gestió dels projectes
  • Excel·lent trajectòria en la distribució de dosímetres
  • Suport tècnic local quan sigui necessari
  • Comprovació addicional d’errors i correcció de proves dels resultats analítics
  • Assessorament addicional en monitoratge passiu de mostrejos
  • Evitar la burocràcia contractual innecessària

La majoria dels mètodes d’anàlisi realitzats pel nostre laboratori estan acreditats per UKAS, cosa que garanteix el compliment dels requisits de la norma ISO/IEC 17025.

Creació de xarxes fixes

La Directiva CAFE estableix normes específiques per al control de la qualitat de l’aire. Tenim experiència en la creació de noves xarxes de seguiment i en la revisió, avaluació i optimització de xarxes existents.

Hem realitzat estudis d’avaluació preliminars a nivell nacional i regional. Aquests estableixen els requisits mínims de vigilància per a tots els contaminants. Aquests són necessaris quan es configura una xarxa de monitorització per garantir el compliment total amb la legislació vigent. En xarxes existents, es realitza una avaluació de les xarxes per garantir el seu compliment i investigar l’optimització de la xarxa.

A part dels requisits generals de la xarxa, els criteris d’assentament per a l’estació de monitorització són crucials. Tenim experiència en la ubicació correcta dels punts de mostreig tenint en compte criteris de localització a macro i microescala.

Estudi impacte olors

La molèstia de l’olor de les activitats industrials és un problema recurrent a la nostra societat. No sempre és fàcil controlar les molèsties d’olors. 4sfera pot ajudar les autoritats locals a controlar les activitats que generen olors i a garantir que els nivells de qualitat de l’aire ambient estiguin dins dels estàndards legislatius.

4sfera ajuda els municipis a controlar els nivells de qualitat de l’aire dels seus municipis. 4sfera ha realitzat diferents estudis de seguiment a les zones per avaluar els nivells de qualitat de l’aire a diferents indrets. Es poden establir xarxes de monitorització per controlar els nivells de diferents contaminants en diferents llocs. Aquests contaminants es mesuren mitjançant dispositius que controlen els VOC totals, H2S i partícules. Juntament amb les dades meteorològiques, l’expert de 4sfera pot fer una valoració completa de la situació.

Gestió i validació de dades

Més info properament…

Validació de sensors

Més info properament…

Meteo

Més info properament…