MOSTREIG

ESTUDIS AMB PASSIUS

El nostre equip és expert en l’ús i implementació de sensors per mesurar la qualitat de l’aire. Tenim una gran experiència en la creació i gestió d’estudis amb mostrejadors passius a tot Europa per donar suport a xarxes automàtiques pertanyents a xarxes governamentals com a municipis i governs. La planificació i control de qualitat adequats són claus per obtenir estudis amb èxit i significatius.

4sfera és membre actiu del CEN / TC 264 / Grup de treball 11 sobre qualitat de l’aire ambiental – Mostrejadors difusius per a la determinació de gasos i vapors – Requisits i mètodes d’assaig. En els darrers anys, el grup ha estat treballant en l’elaboració de l’estàndard d’harmonització del mostreig passiu de NO2 a nivell europeu (Revisió de l’aplicació de mostreigs difusius a la Unió Europea per al control del diòxid de nitrogen a l’aire ambiental). Actualment, 4sfera està ajudant en la compilació i redacció d’un estàndard per a la mesura de NH3 amb mostrejadors passius.

 

Case studies:

 • Girona
 • xAire
 • CleanAir@schools

DISTRIBUCIÓ PASSIUS

 

Som distribuïdors de dosímetres passius al sud d’Europa, incloent Espanya, Andorra i Itàlia.

Benefici per als nostres clients:

 • Proximitat amb els nostres clients
 • Resposta ràpida i ajustada a les necessitats dels nostres clients
 • Millor i més ràpida gestió dels projectes
 • Excel·lent trajectòria en la distribució de dosímetres
 • Suport tècnic local quan sigui necessari
 • Comprovació addicional d’errors i correcció de proves dels resultats analítics
 • Assessorament addicional en monitoratge passiu de mostrejos
 • Evitar la burocràcia contractual innecessària

La majoria dels mètodes d’anàlisi realitzats pel nostre laboratori estan acreditats per UKAS, cosa que garanteix el compliment dels requisits de la norma ISO/IEC 17025.

CREACIÓ XARXES FIXES

Més info properament…

ESTUDI IMPACTE OLORS

Més info properament…

GESTIÓ I VALIDACIÓ DE DADES

Més info properament…

VALIDACIÓ SENSORS

Més info properament…

METEO

Més info properament…