• Linked In: in/jaumetarga
  • Twitter: 4sfera
  • YouTube: 4sferaInnova

Consultoria especialitzada que optimitza
els coneixements tècnics de l'assessorament
medi ambiental per donar solucions reals

Últimes dades en l'àmbit europeu

4sfera treballa amb la Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) en diferents aspectes relacionats amb el camp de la qualitat de l'aire.


L'AEMA rep suport i consultoria de 4sfera en l'intercanvi de dades de qualitat de l'aire en temps real a nivell europeu a través del ETC/ACM.


En aquest intercanvi hi participen més de 70 autoritats públiques.

alt
alt

Una de les eines que l'AEMA ha desenvolupat per visualitzar dades ambientals és l'Eye on Earth.


Aquesta eina es pot consultar en el mapa següent on es mostren les últimes dades de contaminació a nivell Europeu.

L'AEMA també produeix un mapa interactiu amb les últimes dades de qualitat de l'aire que es pot accedir des de la pàgina de l'AEMA.


Nota: Aquest mapa il·lustra dades PRELIMINARS en temps real de qualitat de l'aire rebudes dels països membres de l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), l'EPA dels EUA (airnow) i Roshydromet (Rússia).