• Linked In: in/jaumetarga
 • Twitter: 4sfera
 • YouTube: 4sferaInnova

Consultoria especialitzada que optimitza
els coneixements tècnics de l'assessorament
medi ambiental per donar solucions reals

Estudis mitjançant dosímetres passius

4sfera és una consultora experta en la utilització i la implementació de xarxes de dosímetres passius per mesurar la qualitat de l'aire. 4sfera té experiència en la creació i gestió d'estudis amb dosímetres passius de NO2 i BTEX arreu d'Europa per donar suport a les xarxes automàtiques d'administracions públiques com ara d'Ajuntaments i de Governs.


4sfera és un membre actiu del CEN/TC 264/Working Group 11 sobre Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of gases and vapours - Requirements and test methods. En els darrers anys, s'ha estat treballant en la redacció de l'estandard per harmonitzar els passius de NO2 a nivell europeu (revisió de dosímetres passius a nivell europeu). Actualment, 4sfera esta contribuïnt en la recopilació i redacció d'un estandard per la mesura de NH3 amb dosímetres passius.

Durant l'any 2008-2009, Jaume Targa va ser el redactor principal de l'estandard Britànic per mesurar NO2 amb dosímetres passius establert en el Regne Unit.


Durant el seu període a AEA, Jaume Targa va treballar molt activament amb el Departament Britànic de Medi Ambient (DEFRA) en la gestió de la Xarxa Britànica de passius de NO2 portant la gestió de la xarxa i realizant controls de qualitat dels resultats i dels diferents laboratoris operatius.

alt
alt

L'any 2005, Jaume Targa va dissenyar i crear la xarxa de passius de NO2 i BTEX a Gibraltar. Aquesta va ser ampliada posteriorment l'any 2007. Des de la seva creació ha gestionat les dades de la xarxa d'equips no automàtics amb AEA per la Gibraltar Environmental Agency. Aquestes es poden consultar en aquest enllaç.

alt

L'any 2008, es va liderar conjuntament amb el IDAEA-CSIC i la Generalitat de Catalunya dos campanyes amb dosímetres passius a la ciutat de Barcelona. Aquestes campanyes que es van realitzar a més de 100 punts de la ciutat tant en llocs de fons urbans com de trànsit intens.

alt

Estudis similars amb passius de NO2 s'han realitzat en altres ciutats com:

  • Girona
  • Badalona
  • Palma de Mallorca
  • Eivissa
  • Bilbao
  • Municipis del Bajo Nervión (País Vasc) com Getxo, Erandio, Barakaldo...

alt