• Linked In: in/jaumetarga
 • Twitter: 4sfera
 • YouTube: 4sferaInnova

Consultoria especialitzada que optimitza
els coneixements tècnics de l'assessorament
medi ambiental per donar solucions reals

Canvi Climàtic
Global Observatory - ESA

4sfera treballa per l'European Space Agency (ESA) en la recerca, interpretació i promoció de dades i imatges de satèl·lit relacionades amb el canvi climàtic, contaminació ambiental i fenòmens naturals.

alt
alt

Des de l'any 2010, imatges d'Observacions de la Terra de l'ESA i de la NASA s'han interpretat i distribuït per il·lustrar diferents eventualitats.

Alguns exemples d'aquest són:

 • Resum de desastres naturals durant l'any 2010 lligat amb la Conferència de Canvi Climàtic a Cancun.
 • Nevades al Regne Unit (Hivern 2010-2011).
 • Il·lustració de l'incendi forestal a Sant Joan (Eivissa) - Maig 2010.
 • Imatges de l'astronauta Paolo Nespoli de la "Supermoon", del volcà Etna en erupció i de Barcelona de Nit.
 • Imatges de boira a l'interior i costa de Catalunya l'any 2011.

alt

alt

Algunes d'aquestes imatges van ser mostrades en el programa Espai Terra i/o el Temps de TV3. Clips d'aquestes es poden veure fent clic a l'enllaç dels diferents exemples o al canal youtube de 4sfera.

alt alt
 
IHOBE - projectes Eco-Innovador

Durant l'any 2008 i 2009, Jaume Targa va participar en dos projectes adjudicats en el marc de la convocatòria anual de projectes eco-innovadors d'IHOBE. Aquests projectes es van realitzar através d'AEA, en estratègies d'adaptació i mitigació del canvi climàtic per empreses i municipis del País Basc.

alt

Els dos projectes eco-innovadors són:

 • Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic del País Basc

  El projecte, executat en l'aliança entre la consultora britànica AEA i la catalano-basca Minuartia Enea, tenia com objectiu principal l'elaboració de l'estratègia regional d'adaptació al canvi climàtic del País Basc. Aquest va incloure una recopilació de bones pràctiques europees d'adaptació al canvi climàtic i l'estudi pilot en 2 municipis bascos de la metodologia per a l'elaboració de plans locals d'adaptació al canvi climàtic per municipis de la País Basc.


 • Metodologies i recursos innovadors per a la implantació d'estratègies de mitigació del canvi climàtic a les empreses del País Basc.

  Executat en aliança amb un consorci de les empreses britàniques BestFootForward i AEA i la catalano-basca Minuartia Enea. Inclou l'adaptació d'una aplicació informàtica per calcular la petjada de carboni per a empreses i la implantació pilot en empreses basques.