• Linked In: in/jaumetarga
  • Twitter: 4sfera
  • YouTube: 4sferaInnova

Consultoria especialitzada que optimitza
els coneixements tècnics de l'assessorament
medi ambiental per donar solucions reals

Assistència a l'Agència Europea del Medi Ambient

L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) és un organisme de la Unió Europea. La seva tasca és oferir informació sòlida i independent sobre el medi ambient. És la font principal d'informació per als responsables del desenvolupament, l'aprovació, l'execució i l'avaluació de les polítiques mediambientals i, també, per al gran públic. En l'actualitat, l'AEMA té 32 països membres.

alt

4sfera dóna assistència a l'AEMA en l'àmbit de la contaminació de l'aire i mitigació del canvi climàtic a través del European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM). Treballant en estreta col•laboració amb l'AEMA, es dóna suport tècnic i de gestió en diverses tasques relacionades amb l'intercanvi i comunicació de dades de qualitat de l'aire en l'àmbit europeu.

alt
  • Creació i consolidació d'intercanvi de dades

Inicialment O3, augmentant l'intercanvi a NO2 NOx, PM10, PM2.5...

  • Gestió de més de 70 proveedors

des d'ajuntaments i regions a Estats Membres....

  • Estreta comunicació amb l'AEMA i proveedors de dades
  • Elaboració i manteniment de controls de qualitat
  • Visualització de dades de qualitat de l'aire

a través de plataformes de l'AEMA, Eye-On-Earth, Google Earth...

  • Elaboració Informe d'estiu de superacions d'ozó

mitjançant dades provisionals

Fes clic sobre el mapa per consultar els nivells de contaminació d'ozó a través del Ground Level Ozone Viewer de l'AEMA...o consulta'ls a la secció "Últimes dades de la qualitat de l'aire en l'àmbit europeu".

alt

Implementing Provisions for Reporting

Amb la implantació de la nova directiva europea en la qualitat de l'aire (Directiva 2008/50/CE), les noves mesures d'execució sobre la comunicació de dades (Implementing Provisions for Reporting - IPR) constitueixen el punt de partida de la transició dels mecanisme d'informació existents per obtenir informació de qualitat de l'aire a un sistema actual, modern i electrònic de presentació de dades oficials i d'intercanvi de dades.

4sfera assisteix a l'AEMA en la modernització dels sistemes d'intercanvi de dades contribuint en la creació i funcionament d'un mecanisme per compartir la informació amb el suport dels Estats membres i els països EIONET, d'acord amb els principis del sistema SEIS i la Directiva INSPIRE.

alt