• Linked In: in/jaumetarga
  • Twitter: 4sfera
  • YouTube: 4sferaInnova

Consultoria especialitzada que optimitza
els coneixements tècnics de l'assessorament
medi ambiental per donar solucions reals

Avaluació i anàlisi de dades ambientals

Especialitzada en l'anàlisi i interpretació de dades ambientals, 4sfera aplica diferents tècniques per aprofundir en el coneixement ambiental . A través d'eines pròpies i externes, modelització i altres fons d'informació es realitzen avaluacions a nivell local, regional i/o europeu.

alt
alt

Comparació de les mitjanes anuals de diòxid de nitrogen (NO2) a estacions orientades al trànsit a les principals ciutats europees en l'any 2008.


Elaborat a partir de dades validades d'Airbase - AEMA


alt
alt alt


Nivells PM2.5 segons direcció i velocitat del vent

Anàlisi detallada

Avaluació de la contaminació.

Variació nivells NO2 segons direcció del vent i hora del dia

alt

alt

Anàlisi més detallada de les variacions de diferents contaminants a nivell horari, diari i semanal.

alt
alt

Els dossímetres passius es poden utilitzar per complementar i aprofundir en les dades d'estacions automàtiques o manuals. Per a més informació, en la nostra experiència feu clic aquí.

alt